"De natuur is de waarheid."

Wat is natuurlijk feminisme?

Dit is het feminisme dat uit mijn onderzoek in onze evolutie naar voren komt als basis voor de meest gelukkige menselijke samenlevingsvorm. Deze is gebaseerd op de natuur. Moeder natuur. Vandaar de naam natuurlijk feminisme.

Natuurlijk feminisme gaat uit van onze biologie. Dit betekent dat het belangrijk is om te luisteren naar de waarheid van ons eigen lichaam, ongeacht welke m/v/i-mix dat ook is. Als je in lijn met jouw natuurlijke zelf leeft, kun je je meest vervullende leven leiden.

Wat kunnen we leren van onze biologie?

Ten eerste dat ieder mens het in zich heeft om te overleven en voor zichzelf te zorgen, en voor zijn/haar/hun soortgenoten en nageslacht. Dit betekent dat we allen een strijdbare en een zorgzame kant in onszelf hebben. Wij zijn sociale dieren en de meeste tijd bezig met het zorgen voor elkaar.

Met onze hulpeloze baby’s en de lange duur van baby naar volwassenheid is onze zorgzaamheid extreem goed ontwikkeld. Eigenlijk kun je al het werken zien als zorgen voor jezelf en voor anderen.

Door onze mannelijke prestatiemaatschappij zijn we al het strijdbare als hard en mannelijk gaan zien en al het zorgzame als zacht en vrouwelijk. Terwijl iedere mens op zijn eigen m/v/x manier zorgzaam en strijdbaar is. Strijdbaar en zorgzaam behoren niet exclusief toe aan een geslacht en uiten zich ook anders per gender.

I A

Natuurlijke feminisme en vrouwelijk leiderschap

Lange tijd zijn vrouwen onderdrukt en was het vrouwelijke leiderschap verboden. Tijdens mijn zoektocht door onze evolutie kwam ik erachter dat leiderschap bij dieren van nature juist dienend én vrouwelijk is. 

Vrouwelijk leiderschap komt bij alle diersoorten voor. Ook al zijn soms mannelijke dieren door hun wapens zoals spierkracht, hoorns of tanden dominant, en verkrijgen zij met onderdrukkingsgedrag seks of voedsel. Zelfs bij die diersoorten ligt het feitelijk leiderschap bij de vrouwelijke dieren. Zij beslissen waar ze gaan verblijven, waar ze gaan eten en hoe ze beschermd willen worden. 

Vrouwelijke dieren kiezen – als ze niet onderdrukt worden – met welke mannelijke dieren ze zich willen voortplanten. Met hun seksuele leiderschap bepalen zij de evolutie van hun soort. Of zoals antropoloog Irvin Devore het stelde: ‘Mannen zijn in feite een fokexperiment dat bestuurd wordt door vrouwen’.

Daarnaast komt uit mijn onderzoek, zoals te lezen in ‘Voor onze dochters’, naar voren dat de biologie van de vrouw meer dan dat van de man is toegerust voor dienend leiderschap, samenwerking en zorgzaamheid.

Leiderschap van groepen is dus van nature vrouwelijk van aard. 

Cindy naar MB kopie

Mannelijk leiderschap

Dit betekent dat het pure mannelijke leiderschap waarin de focus ligt op competitie en prestaties, niet natuurlijk of geschikt is voor groepen. Dergelijk mannelijk op macht, ego en eigenbelang gericht leiderschap zien we bij onze diersoort in vele landen en organisaties. 

Een ander woord voor dit soort leiderschap is het patriarchaat. Het leidt tot overheersing en onderdrukking in de vorm van oorlogen, dictatuur, grote ongelijkheid en vernietiging van de natuur, en het bedreigt ons voortbestaan op aarde. 

Feminisme streeft naar een gelijkwaardige behandeling van alle genders. Ongelijkwaardigheid is een  van de negatieve bijproducten van het onderdrukkende mannelijke leiderschap.

Natuurlijk feminisme pleit dan ook voor meer vrouwelijk leiderschap als oplossing voor alle wereldproblemen. Deze zijn immers door het patriarchaat veroorzaakt.

Waarom een nieuwe feministische stroming?

Het viel mij op dat dat de uitkomsten van mijn onderzoek niet volledig pasten in de bestaande feministische stromingen en daarom leek het beter mijn conclusies en visie een eigen term te geven om duidelijkheid te scheppen over wat dit soort feminisme behelst.

De term ‘natuurlijk feminisme’ is de beste omschrijving voor de herwaardering van het vrouwelijke als basis van natuurlijk leven. De wijsheid van het lichaam en de natuur zijn de basis van het natuurlijk feminisme. Lichaam en geest zijn één in deze optiek.

Natuurlijk feminisme heeft vele overeenkomsten met de andere feministische stromingen. Het strijdt ook tegen onderdrukking en komt ook op voor ieders natuurlijke uniekheid en gelijkwaardigheid zowel in wezen en gender en als in het lichaam.

Het verschil zit in het accepteren en belichten van de kracht van onze vrouwelijke kant als leidend en het mannelijke als ondersteunend en dienend. Het mannelijke is in deze visie de helpende held van het vrouwelijke dienende leiderschap. 

Natuurlijk feminisme gaat uit van onze biologie. Dit betekent dat het belangrijk is om te luisteren naar de waarheid van ons eigen lichaam, ongeacht welke m/v/i-mix dat ook is. 

Als je in lijn met jouw natuurlijke zelf leeft, kun je je meest vervullende leven leiden. 

Fundamenteel daarin is dat wij allen (m/v/i), onze zorgzame kant – na duizenden jaren onderdrukking door het strijdbare – weer in het licht zetten. 

Het herstel van de natuurlijke balans tussen het zorgzame en het strijdbare met het erkennen van vrouwelijk (lees: dienend) leiderschap en ieders vrouwelijke (lees: zorgzame) kant is noodzakelijk voor het bereiken van een duurzame en vreedzame toekomst voor onszelf en de rest van de natuur. Dat is waar natuurlijk feminisme naar streeft. Een menselijke wereld voor iedereen.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven