ebook bol voor onze dochters

Nieuwsbrief 26 – Ebook en demonstraties tegen het paternalisme

Ebook

Gezien de situatie in de wereld voelt het raar om persoonlijk positief nieuws in het licht te zetten. Omdat het over vrouwelijk leiderschap gaat doe ik het toch. Ik denk dat vrouwelijk leiderschap ons gaat ondersteunen op de weg naar een meer vreedzame wereld.

Een wereld zonder oorlog. Een wereld met respect en aandacht voor elkaar. Een wereld waarin we ons eerst afvragen: wat betekenen mijn acties voor de ander? Voor de andere mens? Voor de andere levende wezens? Voor de natuur? Hoe kunnen we samenleven zodat iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt? Ik hoop en verwacht dat het ons (V/M/X) samen gaat lukken.

Dat is mijn missie: samen op weg naar een liefdevolle wereld voor iedereen, en speciaal voor vrouwen. Zij vormen de helft van de wereldbevolking en hebben in bijna alle culturen achtergestelde en onderdrukte posities. En ik ben er zelf een dus deze onderdrukkingspijn draag ik ook met mij mee.

Het eerste dat ik concreet ging doen aan mijn missie was het vrouwenonderdrukkingsprobleem onderzoeken. Wat is vrouwenonderdrukking precies? Hoe groot is het? En hoe is het ontstaan: waarom worden vrouwen onderdrukt?

Het onderzoek mondde uit in ‘Voor onze dochters’, een boek waarin ik mijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter vrouwenonderdrukking beschrijf. Ik volgde onze evolutie vanaf de oerknal tot aan het digitale heden. En ik kwam achter het antwoord. Ook ontdekte ik dat onze menselijke evolutie en onze menselijke identiteit in de meeste media niet correct wordt weergegeven en dat voor het oplossen van (vrouwen) onderdrukkingsproblemen vrouwelijk leiderschap essentieel is. Vrouwelijk leiderschap is sindsdien ook een onderdeel van mijn missie.

En nu het persoonlijk goede nieuws dat ik in dit bericht wilde delen: vanaf afgelopen vrijdag kan ‘Voor onze dochters’ ook digitaal worden gelezen. Het eBook is verkrijgbaar bij alle bekende online verkoopkanalen. En daar ben ik heel blij mee.

Ik hoop met mijn boek een steentje bij te dragen aan het bewustzijn over onze diersoort en over hoe wij samen op weg kunnen gaan naar een echt menselijke wereld, een liefdevolle wereld.

PS. Straks ook verkrijgbaar via mijn eigen website als het technisch allemaal rond is.
 
 
Nieuws van de week – Demonstraties tegen het paternalisme
  

Het nieuws van deze week was helaas nog steeds de oorlog in de Oekraïne waarbij Rusland – of althans het Russische leger – onder leiding van Poetin zich steeds agressiever en roekelozer gedraagt. Met het aanvallen van een kerncentrale, schieten op burgers, en het bombarderen van woonwijken en het niet nakomen van wapenstilstanden om burgers te evacueren wordt de lijst met oorlogsmisdaden steeds langer. Al 11 dagen lang leeft de agressor zich uit in het buurland.

De moed van de Oekraïners valt op en ook de saamhorigheid van de westerse wereld om Oekraine te steunen en zware sancties tegen Rusland te treffen. Bijzonder moedig vind ik ook de Russen die demonstreren tegen de oorlog. Zij lopen daarmee een groot risico om voor jaren opgesloten te worden, want dictator Poetin duldt geen tegenspraak. En toch werd er vandaag in zo’n 50 steden geprotesteerd tegen het militaire machtsmisbruik. Duizenden zijn daarbij opgepakt. Het afnemen van vrijheid is een kenmerk van paternalistische regimes.

Gisteren heb ik zelf gedemonstreerd. Ik deed mee met de Women’s March. Ook tegen het paternalisme. Tegen het onderdrukken van vrouwen en andere minderheden. De sprekers op de Dam vertelden dat er nog steeds (helaas) veel is om voor te strijden. Bijvoorbeeld: het huiselijk geweld tegen vrouwen dat sterk is toegenomen, de abortusregels die zo streng zijn dat er vrouwen overlijden (omdat dokters geen abortus durven uit te voeren als dit alleen noodzakelijk is voor het overleven van de vrouw – dit is strafbaar onder deze omstandigheden), de wet over grensoverschrijdend gedrag die nog steeds niet is aangenomen, de discriminatie van LHBTIQ mensen, de onderdrukking van de inheemse bevolking tijdens de kolonisatie in de Amerika’s en ook door Nederland in de Molukken, en de macht van multinationals die lokale bevolking en natuur onderdrukken. Het patriarchaat of paternalisme kent vele gezichten. De overeenkomst is het vooropstellen van het eigen belang ten koste van al het andere met als middel het inzetten van macht. Machtsmisbruik.

En dat is precies hetzelfde als we nu in Oekraine zien. Machtsmisbruik door Rusland onder leiding van Poetin. We moeten blijven demonstreren tegen het paternalisme en tegen de vreselijke oorlog.

Tot zover de zesentwintigste de nieuwsbrief. Mocht jij je verbazen over (on) menselijk nieuws of andere input hebben voor mijn nieuwsbrief, laat het me weten op info@monikabankert.com.

Samen gaan we op weg naar een menselijke wereld en al het positieve en liefdevolle helpt.

 
Ik wens je een fijne week en tot snel!
 
 
 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven