MB index illustratie

Tip 1 voor onze nieuwe lijsttrekkers: de basis is liefdevolle communicatie (welzijnsvoorwaarde 10)

Vanaf vandaag, zondag 16 juli 2023 tot de verkiezingen neem ik de lezer graag mee in een wekelijkse column over de 10 voorwaarden voor menselijk welzijn met tips voor onze nieuwe lijsttrekkers.

Het nieuws van deze week was, wat mij betreft, het feit dat Sigrid Kaag zich vanwege bedreigingen genoodzaakt ziet de politiek te verlaten. Dit heeft direct te maken met welzijnsvoorwaarde nummer 10.

De afgelopen 10 dagen (sinds vrijdag 7 juli) waren niet saai. We zagen de val van het kabinet en het aangekondigde vertrek van verschillende bewindslieden uit de politiek. Is dit een grote schoonmaak of is er meer aan de hand?

De nieuwe verkiezingen zijn gepland op 22 november, en het belang hiervan lijkt nog nooit zo groot te zijn geweest gezien het grote aantal crisissen. Wat willen we voor nieuwe politiek? Wordt er echt leiderschap getoond met visies voor de lange termijn voor ons land? Wat is er echt belangrijk? Voor Nederland, voor de mensen en voor onze leefomgeving?

Deze vragen kun je beantwoorden door te kijken naar de natuur en onze menselijke natuur. In mijn onderzoek naar de evolutie van onze diersoort ontdekte ik de 10 voorwaarden voor menselijk welzijn. Ze kunnen holistisch worden weergegeven in een toegankelijk model: de Menselijkheidsindex*.

Ik begin bij nummer 10. Omdat deze cruciaal is en alles met elkaar verbindt. Het is de basis voor een gelukkig leven met daarin liefde, aandacht en vriendschap. Nummer 10 gaat over het liefdevol en respectvol omgaan met elkaar, in en tussen alle geledingen, in de samenleving. Het is tweerichtingsverkeer: tussen de bedrijven onderling, tussen bedrijven en consumenten, bedrijven en werknemers, tussen overheid en burgers, tussen mensen onderling en tussen alle organisaties, mensen en de rest van de natuur (te weten: de andere levende wezens).

Het niet naleven van deze voorwaarde gaat over het beschadigen van anderen en de natuur in de breedste zin van het woord: ongewenst gedrag van diefstal, vandalisme, vervuiling, discriminatie, seksuele intimidatie en bedreiging tot verkrachting, moord, gevechten en oorlog. Een deel van dit gedrag valt onder wat de verruwing of verharding van de samenleving wordt genoemd: korte lontjes, scheldkanonnades en haters op sociale media en in het echte leven. Inclusief heuse fysieke bedreigingen bij huizen van politici. 

Dit soort gedrag heeft Sigrid Kaag bewogen om de politiek te verlaten. Het offer om zich in te zetten voor de landspolitiek werd te groot met de voortdurende angst voor haar leven bij de mensen die van haar houden. 

Ik vind het heel ernstig dat de macht van degenen die niet liefdevol communiceren zo groot is geworden dat het politici afschrikt om hun werk te doen. 

Laten we ervoor zorgen dat welzijnsvoorwaarde nummer 10 echt geleefd gaat worden. En dat partijen dit ook opnemen in hun visie voor ons land. Liefdevolle communicatie in alle omstandigheden, ook als we het met elkaar oneens zijn. Er zijn andere, meer respectvolle, manieren om een afwijkende visie over het voetlicht te brengen. Het geldt voor iedereen, ook voor organisaties: bijvoorbeeld de menselijke, respectvolle maat als basis voor communicatie door de overheid. Als we de 10 voorwaarden voor menselijk welzijn echt gaan leven, pas dan gaan we op weg naar een menselijke wereld voor iedereen.

Inclusief welzijnsvoorwaarde nummer 10.

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden in totaal dus tien voorwaarden. Nummer 10, hoort evenals 9, bij het vijfde niveau (V). Je zou dit vijfde niveau ook niveau O oftewel 0 kunnen noemen. Waarbij de 0 staat voor de basis en de O voor de verbinding. Het is het niveau dat alle andere niveaus I tot en met IV met elkaar verbindt. Het gaat over het niet-tastbare: over communicatie en verbinding, over energie en informatie. 

De tiende voorwaarde luidt als volgt: Communicatie en verbinding op een zorgzame, gelijkwaardige en liefdevolle wijze. 

Meer over de Menselijkheidsindex op mijn website, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven