IMG klein

Tip 11 voor onze nieuwe lijsttrekkers: stel gelijkwaardigheid boven godsdienstvrijheid (welzijnsvoorwaarde 5)

De ergste en krachtigste onderdrukking komt echter van Goddelijke Regels. Het doorgronden van deze onderdrukkingstechniek is naast de waaromvraag van vrouwenonderdrukking het belangrijkste geheim van vrouwenonderdrukking. Want waarom zou je geloven in een religie die je vrijheden beperkt?

Goddelijke Regels zijn de grootste blokkade op de weg naar het mooiste leven voor vrouwen. In omvang én in effectiviteit. In omvang, want 84% van de wereldbevolking hangt een religie aan en bijna alle culturen ter wereld zijn hierdoor beïnvloed. De vijf bekendste vrouwonvriendelijke religies tellen ruim 76% van godsdienstaanhangers (christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en jodendom); de overige 8% gelovigen hangt een van de andere ruim vierduizend religies aan, waaronder vele vrouwonvriendelijke religies.

In effectiviteit is het ook de grootste blokkade, omdat het geloof, als onderdeel van de georganiseerde religie, diep in het brein verankerd is. Verbonden met de eigen identiteit als een tweede natuur. Hoe verleidt religie ons tot het aangaan van deze ijzersterke verbinding?

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

Vanochtend las ik op NOS Teletekst het volgende berichtje: Regenboogvlag in brand gestoken. De vlag hing aan de gevel van een portiekwoning. Volgens buurtbewoners ging de brandstichting gepaard met een homofobische scheldpartij.

Tip nummer 11 heeft, net als tip 8, 9 en 10 en de komende tip betrekking op ons groepsleven, het derde niveau van de Menselijkheidsindex*. Tip 11 gaat over de eerste van de twee welzijnsvoorwaarden die hieraan zijn gekoppeld.

De quote uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan de macht van Goddelijke Regels. Welke invloed deze hebben op het niet gelijkwaardig behandelen van vrouwen, oftewel vrouwenonderdrukking, heb ik onderzocht in VOOR ONZE DOCHTERS.

Religie of Godsdienst als organisator van Goddelijke Regels is vaak niet alleen nadelig voor vrouwen, maar ook voor alle genders anders dan mannen, en voor mensen met een seksuele voorkeur voor hetzelfde geslacht.

Dit zou zomaar kunnen leiden tot het pesten van homoseksuelen in de buurt. Hoewel ook jongens of jongvolwassen mannen zonder (extremistisch) religieuze achtergrond, maar wel behept met een onvolwassen brein, dit soort laffe acties uitvoert om hun eigen minderwaardigheidsgevoel te overschreeuwen en indruk te maken op groepsgenoten.

Wat betekent deze welzijnsvoorwaarde (nummer 5) en wat heeft dit met de politiek te maken?

Deze welzijnsvoorwaarde zegt dat ons groepsleven een egalitair en participerend karakter heeft en gebaseerd is op de rechten van de mens en de drie natuurlijke kernwaarden: 1)vrijheid binnen natuurlijke grenzen van 2)zorgzaamheid en 3)gelijkwaardigheid. In tip 8, 9 en 10 zijn de drie natuurlijke kernwaarden aan bod gekomen.  

Dit betekent dat onze individuele vrijheden worden afgegrensd door zorgzaamheid voor de groep en gelijkwaardigheid binnen de groep. In een aantal vadergodsdiensten wordt niet altijd voldaan aan deze gelijkwaardigheidscriteria en wordt de persoonlijke vrijheid van vrouwen ingeperkt.

Meer dan de helft van de wereldbevolking gelooft in een mannelijke vadergod (bijvoorbeeld het christendom, de islam en het jodendom) met vrijwel alleen mannelijke wereldlijke representanten. Alle vadergodreligies, en ook de meeste andere religies waaronder het boeddhisme en hindoeïsme, hebben discriminerende gedragsvoorschriften voor vrouwen ten aanzien van hun kleding, hun bewegingsvrijheid en de beschikkingsmacht over hun eigen lichaam.’

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

Er zijn vele stromingen binnen iedere vadergodreligie, maar een deel van de stromingen is wel degelijk discriminerend en vrijheidsbeperkend voor vrouwen. Voor homoseksuelen geldt zoiets ook vanuit de islam. Uit Wikipedia: ‘Alhoewel er binnen deze richtingen een waaier van houdingen te ontwaren valt, beschouwen de meeste moslims homoseksualiteit (als belevenis van een seksuele gerichtheid) niet als evenwaardig ten opzichte van heteroseksualiteit. In het algemeen kan gezegd worden dat publiekelijk veel moslims moeite hebben met homoseksualiteit.’

In de natuur is homoseksualiteit vanzelfsprekend. Van de seksueel actieve diersoorten is nog geen soort gevonden waarbij seks met soortgenoten van hetzelfde geslacht níét voorkomt.

Met andere woorden de vrijheid van godsdienst maakt mogelijk dat vrouwen en mensen die houden van seks met hetzelfde geslacht niet gelijkwaardig worden behandeld. Vrouwen kennen minder vrijheden dan mannen in veel religies en homoseksuelen worden gepest en fysiek geïntimideerd of aangevallen.

Ik vind het heel ernstig dat enkele partijen in ons politieke bestel de vrijheid van godsdienst boven de gelijkwaardigheid en het niet-schaden van de medemens stellen. Het is de hoogste tijd dat de vrijheid van godsdienst wordt aangepakt door de politiek als het gaat om:

1)     het onderwijs en de opvoeding: het beïnvloeden van het kwetsbare kinderbrein met ongelijkwaardige ideologie, en

2)     de uitoefening van godsdienst: de minderwaardige behandeling en pesten van alles wat niet de heteroseksuele man betreft.

Zodat iedereen in onze samenleving gelijkwaardig en liefdevol wordt behandeld.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Stel gelijkwaardigheid boven godsdienstvrijheid.’

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Wij zijn een sociale diersoort en leven in groepen om te overleven. Beloningshormonen van vriendschappelijk- en liefdescontact, maar ook van samenwerking stimuleren ons groepsgedrag. Ons instinctmatige groepsleven is het derde niveau van de menselijkheidsindex. De natuurlijke kernwaarden vrijheid, zorgzaamheid en gelijkwaardigheid spelen in ons groepsleven een grote rol.

De vijfde voorwaarde voor menselijk welzijn is als volgt: Ons groepsleven heeft een egalitair en participerend karakter en is gebaseerd op de rechten van de mens en de natuurlijke kernwaarden:vrijheid binnen natuurlijke grenzen van zorgzaamheid en gelijkwaardigheid.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #vrijheid #zorgzaamheid #gelijkwaardigheid #onsgroepsleven #godsdienstvrijheid #toekomstigegeneraties #tweedekamer #lijsttrekkers #verkiezingen #gelijkwaardigheid #vrouwenonderdrukking #homohaat #natuurlijkekernwaarden #kernwaarden #natuur #onzetoekomst

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven