MB index illustratie

Tip 12 voor onze nieuwe lijsttrekkers: werk samen en kijk naar de lange termijn (welzijnsvoorwaarde 6)

Power-with en power-over

 De steentijdgroepjes werken op basis van het zogenaamde power-withprincipe, waarbij door samenwerking synergie ontstaat en door gedeelde besluitvorming iedereen gemotiveerd meedoet. Power-with is een krachtig samenwerkingsprincipe voor groepen. Voor vrouwen, als zeer zelfstandige wezens ieder met hun eigen overlevingsbedrijf, de enige manier om op een vreedzame wijze samen te werken. De tegenhanger is power-over waarbij een of meerdere personen de baas zijn van de groep en op basis van macht commando’s geven aan de groepsleden. Dit kan werken in situaties waarin geen overleg mogelijk is, zoals in legers, in noodsituaties of bijvoorbeeld bij de jacht waarin snel en kordaat gehandeld moet worden. De samenwerkingskracht van power-with is groter dan die van power-over door de grotere verbondenheid van de leden met de groep.

Beide machtsprincipes zijn door Mary Parker Follet (1868-1933), een Amerikaanse sociologe, in het begin van de 20ste eeuw gedefinieerd. Zij omschreef management als ‘de kunst om met mensen dingen gedaan te krijgen’

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

De ongelukkigste landen ter wereld zijn dictaturen en oligarchieën, waarbij respectievelijk één of enkele mensen samen alle macht hebben. Ons instinct ervaart dit gebrek aan mee kunnen besluiten als onderdrukkend. Van nature zijn wij gewend om mee te denken en mee te besluiten in de kleine groepen waarin onze voorouders miljoenen jaren hebben geleefd.

Tip nummer 12 heeft, net als tip 8, 9, 10 en 11 betrekking op ons groepsleven, het derde niveau van de Menselijkheidsindex*. Tip 12 gaat over de tweede van de twee welzijnsvoorwaarden die hieraan zijn gekoppeld.

De quote uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan de manier van besluitvorming in groepen. Deze manier van besluitvorming is bepalend voor het menselijk geluk, ontdekte ik in VOOR ONZE DOCHTERS. Power-with is de oervorm van besluitvorming in groepen. Power-over is nuttig in noodsituaties, maar niet gewenst als regeringsvorm. Vandaar dat mensen in deze landen zich het minst gelukkig voelen.

Wat betekent deze welzijnsvoorwaarde (nummer 6) en wat heeft dit met de politiek te maken?

Deze welzijnsvoorwaarde zegt dat ons groepsleven het meeste floreert met een op consensus gebaseerde groepsbesluitvorming en regelvorming op basis van het duurzame gemeenschappelijke belang.

Niet verbazingwekkend zijn democratieën de gelukkigste landen ter wereld. Hierin zie je ook een onderscheid tussen landen met een meerderheids-districten-kiesstelsel en evenredige-vertegenwoordiging-kiessystemen. In het eerste geval gaan er veel stemmen verloren, omdat er maar één kandidaat per district worden gekozen. Dit systeem tendeert vaak naar een tweepartijstelsel met een grote verdeeldheid en polarisatie onder de bevolking. Denk aan de VS en het VK.

Bij een evenredige-vertegenwoordiging-kiessysteem telt iedere stem evenveel mee. Zij scoren hoger op de geluksindex dan de landen met een meerderheids-districten-kiessysteem.

Deze ‘evenredige-vertegenwoordiging-kiessysteem’ landen hebben meer partijen in hun parlement dan ‘meerderheids-districten-kiessysteem’ landen. Ze worden dan ook vaker geregeerd door coalitieregeringen, omdat partijen niet alleen de meerderheid behalen.

Hoe beter er rekening wordt gehouden met de wensen van de partijen die niet regeren, dus hoe meer de regering en het regeerakkoord landsbreed is, hoe gelukkiger de bevolking zich zal voelen. Deep democracy is het systeem waarbij de regering de belangen van de niet-regerende minderheid meeneemt en meeweegt in haar besluitvorming.

Met andere woorden een evenredig kiessysteem, zoals het Nederlandse maakt het mogelijk dat mensen zich gehoord voelen. Een systeem dat zoveel mogelijk neigt naar een op consensus gebaseerde groepsbesluitvorming en regelvorming.

Dat ons huidige politieke bestel nog niet altijd tot tevredenheid leidt komt door de invulling van het systeem, waarbij de stem van de minderheid niet wordt meegenomen door de regering. Dus er is nog geen deep democracy.

Daarnaast is op een aantal belangrijke onderwerpen het duurzame gemeenschappelijke belang niet meegenomen in kabinetsbesluitvorming, waardoor we nu van crisis naar crisis gaan.

‘Ik vind het belangrijk dat we ons kiessysteem handhaven en dat zoveel mogelijk partijen meedoen in de regering. Daarnaast zullen de belangen van de kiezers van de partijen van de minderheid die niet meeregeert, ook moeten worden meegenomen. Zodat ‘de’ Nederlandse burger zich kan herkennen in de politiek en besluitvorming. Waarbij het duurzame gemeenschappelijke belang de basis is voor politieke besluitvorming.’

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Werk samen en kijk naar de lange termijn’

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Wij zijn een sociale diersoort en leven in groepen om te overleven. Beloningshormonen van vriendschappelijk- en liefdescontact, maar ook van samenwerking stimuleren ons groepsgedrag.

Ons instinctmatige groepsleven is het derde niveau van de menselijkheidsindex. De natuurlijke kernwaarden vrijheid, zorgzaamheid en gelijkwaardigheid spelen in ons groepsleven een grote rol.

De zesde voorwaarde voor menselijk welzijn is als volgt: Groepsleven met een op consensus gebaseerde groepsbesluitvorming en regelvorming op basis van het duurzame gemeenschappelijke belang.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #onsgroepsleven #toekomstigegeneraties #tweedekamer #lijsttrekkers #verkiezingen #evenredigevertegenwoordiging #deepdemocracy #powerover #powerwith #natuur #onzetoekomst #gelukkigstelanden

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven