MB index illustratie

Tip 13 voor onze nieuwe lijsttrekkers: geef prioriteit aan duurzame natuur (welzijnsvoorwaarde 7)

De blauwe reiger en alle andere overgebleven levensvormen hebben zich aangepast aan het overleven in de natuur van de 21ste eeuw. Veel soorten hebben het niet gered. Zo is ten opzichte van een ongestoorde natuurlijke situatie wereldwijd 30% van de oorspronkelijke levensvormen, de zogenaamde biodiversiteit, verdwenen. In de Europese Unie is dit meer dan 50% en in ons land zelfs 85%. Het grootste biodiversiteitsverlies heeft plaatsgevonden in de laatste 300 jaar. Dit is zeker nog niet de eindstand. De lijst van bedreigde soorten is aanzienlijk.

Op dit moment in de evolutie zijn wij zo overheersend dat onze soort eigenhandig de levensweg bepaalt. De levensweg van onze diersoort en die van talloze andere soorten, door ons vervuilingsgedrag, en ook bijvoorbeeld door genetische manipulatie. Het is mij ineens glashelder vanaf welk moment onderdrukking in de natuur plaatsvindt. Zij is ontstaan bij de soort die zich makkelijk kan aanpassen aan verschillende omgevingen, maar die de laatste honderden jaren vooral overleeft door haar leefomgeving aan te passen. De natuur wordt, waar nodig en soms totaal overbodig, aangepast en beheerst.’

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

Hoewel de Club van Rome in 1972 al met het rapport ‘Grenzen aan de groei’ de alarmbellen deed rinkelen over de impact van onze activiteiten op de natuur, krijgt het pas nu de volle aandacht. Op het moment dat we miniplastics in ons lichaam hebben, dat ijskappen smelten en dat het klimaat veranderd is.

Tip nummer 13 heeft, net als tip 14 betrekking op onze leefomgeving, het vierde niveau van de Menselijkheidsindex*. Onze leefomgeving bestaat uit natuur en uit door mensen gecreëerde menselijke toevoegingen en voorzieningen. Tip 13 gaat over de eerste van de twee welzijnsvoorwaarden die hieraan zijn gekoppeld.

De quote uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert de dominantie van onze diersoort. Wij onderdrukken de rest van de natuur en de planeet. Wij vervuilen lucht, water en aarde. Wij putten de aarde uit en verpesten de biodiversiteit en het klimaat. Wij zijn schuldig en graven ons eigen graf.

Met onze grote onderdrukkingsmacht kunnen niet alleen vervuilen, maar ook herstellen. Dit laatste zijn wij verplicht. Niet alleen aan onze toekomstige generaties, maar ook aan al het andere leven dat wij nodeloos beschadigen.

Wat betekent deze welzijnsvoorwaarde (nummer 7) en wat heeft dit met de politiek te maken?

Deze welzijnsvoorwaarde zegt dat we alleen in welzijn kunnen overleven als het grootste deel van onze leefomgeving uit duurzame natuur bestaat. Duurzame natuur betekent dat we een soort tussen de soorten zijn en dat alle levende wezens het recht hebben om duurzaam te kunnen leven.

Een no-brainer zou je zeggen. De praktijk is anders. Pas nu, op het moment dat we zelf keihard worden geconfronteerd met de uitkomsten van ons vervuilende gedrag, komen er kleine stapjes naar minder vervuiling. Maar nog steeds gaat de kwaliteit van onze natuurlijk leefomgeving achteruit. Wat heeft de Nederlandse politiek gedaan?

Variërend van niets tot lang niet genoeg. De 85% diversiteitsverlies is illustratief. Een ander voorbeeld is de kwaliteit van ons open water. Uit recente publicaties blijkt dat Nederland de slechtste kwaliteit buitenwater heeft van Europa. Slechts 1% voldoet aan de daaraan te stellen normen. Industrie en landbouw zijn de grote boosdoeners. Dit weekend werd bekend dat Rijkswaterstaat zich niet aan de EU-normen houdt in de door haar verstrekte vergunningen voor het lozen van gifstoffen. Waarom? Een andere vraag: waarom worden er überhaupt gifstoffen geloosd?

Ik vind heel ernstig dat de politiek jarenlang, en nog steeds, toestaat dat er vervuilende stoffen worden geloosd in het water. Of in de lucht of op het land. De vervuiler mag te lang doorgaan en betaalt er niet voor. Het is de hoogste tijd dat we de natuur prioriteit geven.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Geef prioriteit aan duurzame natuur.’

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Onze leefomgeving is het vierde niveau van de menselijkheidsindex. De leefomgeving bestaat uit natuur en uit door mensen gecreëerde menselijke toevoegingen en voorzieningen.

De zevende voorwaarde voor menselijk welzijn is als volgt: Duurzame natuur waarbij we als mensen een soort tussen de soorten zijn, en ieder levend wezen het recht heeft om duurzaam te kunnen leven.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #duurzamenatuur #toekomstigegeneraties #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #onzetoekomst #gelukkigstelanden #clubvanrome #klimaat #vervuildwater #gifstoffen #prioriteitnatuur #biodiversiteit #rijkswaterstaat #afvalwaterlozingen

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven