MB steentijdperk illustratie

Tip 14 voor onze nieuwe lijsttrekkers: behandel digitale diensten als een kernvoorziening (welzijnsvoorwaarde 8)

Tenslotte natuur en techniek

De diersoort mens heeft als ultieme aanpasser de aarde en de natuur beheerst met gebruikmaking van technische innovaties. In deze eeuw zijn we er getuige van dat de natuur haar grenzen toont. Het te veel belasten van de natuur door de mens gaat nadelige gevolgen hebben, als we doorgaan met de huidige manier van leven. De natuur laat door klimaatverandering en het ontstaan van nieuwe gevaarlijke bacteriën en virussen zien dat zij zich niet grenzeloos laat beheersen en uitbuiten. Ze wil het evenwicht herstellen en maakt het voor onze diersoort moeilijker om te overleven.

Daarnaast is de mens in toenemende mate afhankelijk van innovatieve techniek. Uitval van de techniek leidt tot grote problemen voor ons functioneren. De techniek is onze meester geworden en wij zijn de slaaf van onze technische hulpbreinen. Hulpbreinen die 24 uur per dag doorgaan. De natuur en de techniek laten beide zien dat de grens tussen beheersen en overheersen flinterdun is.

Er is alleen een weg vooruit in de evolutie, zowel in de natuurlijke als in de technische evolutie. De volgende technische ontwikkelingsfase, de groene revolutie, moet op een zorgzame wijze ons en de natuur redden. Het is des te belangrijker dat vrouwen meedoen om samen een menselijke in plaats van een mannelijke toekomst te creëren. Waarin we genieten van de natuur en waarin de techniek ons alleen dient en plezier geeft.

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

‘Europa duwt zes techreuzen in strak gareel’ stond vorige maand in De Tijd, een Belgische financieel-economische krant. Techreuzen moeten zich binnen 6 maanden houden aan nieuwe strengere Europese regels over hun digitale dienstverlening.

Wij zijn afhankelijk geworden van digitale techniek voor ons overleven en daarmee kwetsbaar. Het is belangrijk dat wij – door de politiek – beschermd worden tegen machtsmisbruik van de grootste en meest dominante technologiebedrijven.

Digitale diensten, of het nu om softwareprogramma’s of ICT-infrastructuur gaat, zijn kernvoorzieningen geworden in onze samenleving. Het is een onmisbaar onderdeel van onze leefomgeving.

Het citaat uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan de techniek die wij gebruiken bij onze overleving en dominantie over de natuur. Wij hebben met techniek veel materie aan onze natuurlijke leefomgeving toegevoegd zoals gebouwen en wegen, voertuigen en energie- en data-infrastructuur.

Zelfs onze sterrenhemel ontkomt er niet aan. Het schijnt dat onze satellieten zoveel licht produceren dat sterrenwachten (ook toevoegingen aan de natuur) problemen hebben om nauwkeurige waarnemingen te doen. Belangrijk dus dat techniek dienstbaar is en ons niet gaat overheersen. Niet bij het sterrenkijken en ook niet als verslavende tijdsbesteding.

Welzijnsvoorwaarde 8 van de Menselijkheidsindex* gaat over alles wat we hebben toegevoegd aan onze natuurlijke leefomgeving. Digitale diensten vallen daar ook onder.

Wat betekent deze welzijnsvoorwaarde (nummer 8) en wat heeft dit met de politiek te maken?

Deze welzijnsvoorwaarde zegt dat we alleen in welzijn kunnen overleven als onze toevoegingen aan de natuur, onze cultuur en infrastructuur, dienend zijn met oog voor schoonheid waarbij de rechten van de mens en de natuurlijke kernwaarden vrijheid, zorgzaamheid en gelijkwaardigheid gerespecteerd en bewaakt worden.

De politiek moet hierop toezien. Dienstbaarheid van voorzieningen uit zich onder andere in nut, toegankelijkheid en schoonheid. Veel gemeenschappelijke voorzieningen zijn historisch ontstaan zoals veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en volkshuisvesting. Ook de infrastructuur voor mobiliteit, transport, elektra, gas, water en ICT horen hierbij.

ICT-infrastructuur is relatief nieuw en omvat bijvoorbeeld het glasvezelnetwerk, datacenters en cruciale programmatuur. Het is logisch dat voor wereldwijde voorzieningen Nederland samen optrekt met Europa om daar regels voor te maken.

Zo zou voor een werkelijk dienstbare ICT-infrastructuur ieder gebouw toegang tot het kabelnetwerk moeten hebben. De bepaling van de locatie van datacenters zou het beste door nationale overheid kunnen worden besloten, zodat datacenters qua elektriciteitsbehoefte en landschapsvervuiling zo min mogelijk schade aanrichten.

De exponentiele snelheid van de ontwikkeling van digitale diensten vereist een nationale en internationale politieke controle om ervoor te zorgen dat de digitale diensten ook werkelijk dienstbaar zijn in plaats van onderdrukkend. Dit betekent dat schade-component zo klein mogelijk is, of beter nog wordt uitgebannen. Schade door digitale diensten reikt van digitale verslaving, misinformatie en nepnieuws tot landschapsvervuiling door datacenters en inname van onze elektracapaciteit door datacenters voor buitenlandse gebruikers.

Ik vind heel belangrijk dat we controle houden over de digitale diensten inclusief de daarbij horende ICT-infrastructuur vanuit het oogpunt van afhankelijkheid, dienstbaarheid, volksgezondheid en schoonheid.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Behandel digitale diensten als een kernvoorziening van onze leefomgeving. Goede informatievoorziening is een cruciaal en vitaal onderdeel voor ons welzijn.’

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Onze leefomgeving is het vierde niveau van de menselijkheidsindex. De leefomgeving bestaat uit natuur en uit door mensen gecreëerde menselijke toevoegingen en voorzieningen.

De achtste voorwaarde voor menselijk welzijn luidt als volgt: dienende cultuur en infrastructuur met oog voor schoonheid waarbij de rechten van de mens en de natuurlijke kernwaarden gerespecteerd en bewaakt worden.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #dienstbaarheid #schoonheid #gemeenschappelijkevoorzieningen #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #digitalediensten #ICTinfrastructuur #leefomgeving

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven