kernvoorzieningen en tweedeling

Tip 15 voor onze nieuwe lijsttrekkers: behoud controle over onze kernvoorzieningen en verklein daarmee de tweedeling (welzijnsvoorwaarde 8)

Na het voltooien van mijn manuscript kwam COVID-19, alias corona. Op sommige vlakken lijkt er niet zoveel veranderd te zijn. Het vermogen van de multimiljardairs en de omvang van de ruimte-investeringen groeien beide nog steeds, evenals de welvaarts- en welzijnsongelijkheid binnen het steentijdgroepje 2.0 en de onderdrukkings-excessen van paternalistische regeringen. Toch is er wel degelijk iets veranderd. Ons collectieve bewustzijn en ons individuele bewustzijn hebben een nieuwe ervaring opgedaan die tot nieuwe inzichten heeft geleid. 

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

‘Tweedeling dreigt in Nederland’ was de kop van een artikel in het NRC op 30 oktober 2014 naar aanleiding van drie gesignaleerde trends uit onderzoeksrapporten van de SCP en de WRR. De trends waren de volgende. 1. Hoogopgeleiden kijken neer op laagopgeleiden en leven in eigen netwerken. 2. Hoogopgeleiden hebben meer zelfvertrouwen en zien internationale kansen, terwijl laagopgeleiden minder zelfvertrouwen hebben en vooral internationale bedreigingen voelen. 3. De constatering dat iedere groep zijn eigen nieuwskanalen heeft, maar nog wel samen naar het NOS journaal kijkt. Dat laatste was hoopgevend in 2014.

Nu bijna 9 jaar later blijkt de tweedeling te zijn gegroeid. Veel groepen lezen geen kranten meer en halen hun informatie uit sociale mediakanalen, waarin berichten staan die aan minder of geen controle zijn onderworpen. En waar soms meningen als feiten en fake nieuws als waarheid worden gepresenteerd. Over het belang van betrouwbare informatie voor ons welzijn en overleving heb ik in tip 2 de lijsttrekkers geadviseerd: ‘goede informatie is essentieel’.

De tweedeling is ook gegroeid op het vlak van onze kernvoorzieningen. Onder andere op het gebied van onderwijs, denk aan particuliere scholing en privé-bijles, én op het terrein van de zorg, in de vorm van privé-klinieken en kinderopvangbedrijven, nemen de prijs- en kwaliteitsverschillen toe. Voeg daaraan toe de invloed van private equity toe wiens belang niet de gezondheid of de scholing van de Nederlander is, maar de winst die hun zorg- of onderwijstaken opleveren voor de aandeelhouder. En juist private equity breidt de laatste jaren zijn diensten uit in alle denkbare kernvoorzieningen van onze samenleving zoals klinieken, scholen en kinderopvang. Ook is een deel van de sociale huisvesting verkocht aan (veelal buitenlandse) beleggers.

Het citaat uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan deze tweedeling die nog steeds toeneemt. Het steentijdgroepje 2.0 zo noem ik mijn boek onze huidige wereld waarin we allemaal met elkaar verbonden zijn. In feite als één wereldgroep: ecologisch, biologisch, economisch, politiek en digitaal verbonden.

Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke steentijdgroepje (de 1.0) die heel lokaal samenleefden. Watertijdgroepje is eigenlijk een betere naam, maar hierover een andere keer meer.

Het overleven in het steentijdgroepje werd bepaald door hoe goed de groep kon samenwerken. Wij zijn de nazaten van de overlevers, dus samenwerken is een van onze oerkwaliteiten. Daar hoort samen zorgen en opleiden ook bij. Je kunt je voorstellen dat een tweedeling niet past in zo’n groepje. Het zou het einde betekenen van samenwerking. Daarom is gelijkwaardigheid ook een van de natuurlijke kernwaarden (tip 10).

Het voorkomen van tweedeling is dus van levensbelang voor ons overleven.

Vorig week adviseerde ik de lijsttrekkers week dat digitale diensten als een kernvoorziening behandeld moesten worden. De tip van deze week gaat ook over welzijnsvoorwaarde 8 van de Menselijkheidsindex*.

Deze welzijnsvoorwaarde zegt dat we alleen in welzijn kunnen overleven als onze toevoegingen aan de natuur, onze cultuur en infrastructuurdienend zijn met oog voor schoonheid waarbij de rechten van de mens en de natuurlijke kernwaarden vrijheid, zorgzaamheid en gelijkwaardigheid gerespecteerd en bewaakt worden.

De politiek moet hierop toezien. Dienstbaarheid van (kern)voorzieningen uit zich onder andere in nut, toegankelijkheid en schoonheid. Juist de toegankelijkheid én de kwaliteit van onze kernvoorzieningen gaat achteruit als het openbare deel daarvan moet concurreren met ‘betere (salaris) betalende’ particuliere voorzieningen. Deze particuliere diensten kunnen kwalitatief hogere medewerkers aantrekken. Daarnaast hebben zij door geld van aandeelhouders (waaronder private equity) ook meer financiële ruimte voor innovatie, daar waar deze openbare diensten jarenlang te maken hebben gehad met bezuinigingen.

Ik vind heel ernstig dat de politiek heeft toegestaan dat zorg-, onderwijs-, volkshuisvestings- en mobiliteitsvoorzieningen de tweedeling in ons land heeft vergroot. De politiek moet controle houden over onze kernvoorzieningen en een goede kwaliteit (inclusief innovatie) én toegankelijkheid waarborgen. Ten eerste uit principe, omdat gelijkwaardigheid een natuurlijke kernwaarde is en ten tweede omdat dit de tweedeling verkleint en waar mogelijk oplost. Want tweedeling is funest voor ons samenleven en daarmee ons overleven.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Behoud controle over onze kernvoorzieningen en verklein daarmee de tweedeling.’

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Onze leefomgeving is het vierde niveau van de menselijkheidsindex. De leefomgeving bestaat uit natuur en uit door mensen gecreëerde menselijke toevoegingen en voorzieningen.

De achtste voorwaarde voor menselijk welzijn luidt als volgt: dienende cultuur en infrastructuur met oog voor schoonheid waarbij de rechten van de mens en de natuurlijke kernwaarden gerespecteerd en bewaakt worden.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #dienstbaarheid #schoonheid #gemeenschappelijkevoorzieningen #toegankelijkheid #kwaliteit #zorg #onderwijs #socialehuisvesting #mobiliteit #tegendetweedeling #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #privateequity #samenwerken #samenleven #steentijdgroepje #watertijdgroepje

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven