Vertel kiezers de hele waarheid

Tip 16 voor onze nieuwe lijsttrekkers: vertel de hele waarheid! (welzijnsvoorwaarde 9)

Ik moet weten waarom vrouwen overal ter wereld onderdrukt worden. Het waarom, de wortel van het kwaad, de echte en hele waarheid. Kennis over de waarheid kan de mensheid daarna gebruiken om het onrecht te herstellen. Zodat alle vrouwen, nu en in de toekomst, weer baas worden over zichzelf, inclusief hun eigen lichaam. Zodat ze niet meer verstikken in doeken. Zodat ze vrij kunnen bewegen. Zodat alle vrouwen naakt kunnen zwemmen wanneer ze dat willen. Het water tegen hun huid mogen voelen. Mogen dobberen, duiken en zwemmen. In vrijheid, in veiligheid en met plezier.

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

‘Wij laten het CPB ons programma niet doorrekenen, want het CPB gaat uitrekenen wat het allemaal kost’, zei Caroline van der Plas tijdens de algemene beschouwingen in september van dit jaar. Zouden de kiezers dat niet willen weten, Caroline? Het kenmerk van een populistische partij is het uitdelen van cadeaus voor de korte termijn. Waarvan deze betaald worden en hoe deze maatregelen uitwerken op de lange termijn wordt er niet bij verteld.

De BBB is niet de enige die haar programma niet laat doorrekenen. Van de 26 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn er slechts 7 die dat wel laten doen (VVD, CDA, D66, PvdA-GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50plus).

Wat wordt er doorgerekend? Het is een berekening van de budgettaire en economische gevolgen van het verkiezingsprogramma. Dit geeft inzicht. Bijkomend voordeel van deze doorrekening is dat alle programma’s voor de budgettaire – en economische kortetermijneffecten vergeleken kunnen worden, omdat dezelfde methode voor elke partij wordt toegepast en een onpartijdige, deskundige organisatie, het SCP, dit berekent.

De tip van deze week gaat net als tip 2 ‘Goede informatie is essentieel’ over welzijnsvoorwaarde 9. In tip 2 beschreef ik de misleiding van de kiezers bij de Brexit. De Britten hoorden van het ‘Leave’-kamp dat het verlaten van de EU een jaarlijkse besparing van 18,2 miljard pond zou opleveren. In werkelijkheid bedraagt de berekende Brexit-schade nu 114 miljard euro per jaar. Dergelijke misleiding is in strijd met welzijnsvoorwaarde nummer 9.

Want welzijnsvoorwaarde nummer 9 schrijft voor dat onze informatie van goede kwaliteit moet zijn. Het ontbreken van informatie of het geven van misleidende informatie is schadelijk, omdat het onze besluitvorming beïnvloedt, zoals bijvoorbeeld de beslissing om voor of tegen de Brexit te stemmen. Onze besluitvorming bepaalt op haar beurt (de kwaliteit van) onze overleving. Daarom is goede informatie van levensbelang.

Het citaat uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan de echte en hele waarheid. De hele waarheid is soms pijnlijk, zoals mijn onderzoek naar vrouwenonderdrukking uitwees. Politici hebben een motief om niet de hele waarheid te vertellen, want zij willen graag dat burgers op hen stemmen. Met het benadrukken van de (kortetermijn)voordelen van hun programma proberen ze de kiezer over te halen op hen te stemmen. Maar deze voordelen zijn slechts de halve waarheid. Hierbij nemen ze dus de kiezer niet serieus.

Welke belangrijke informatie ontbreekt er dan voor de kiezers?

Wat mist bij alle 19 partijen die hun programma niet hebben laten doorrekenen is een controle op de financiering van hun plannen. Deze partijen geven aan dat het CPB in de doorrekening maar de halve waarheid laat zien, want de effecten van overheidsinvesteringen in onderwijs, en onderzoek en innovatie worden niet getoond. Ook kan de doorrekening geen rekening houden met een voorgestelde systeemverandering in de gezondheidszorg aldus de SP. Hier zou het CPB moeten en kunnen verbeteren.

Er is meer onduidelijk. De CPB rekent wel de maatregelen door, maar niet of de beoogde wensen of doelstellingen in het programma daarmee gerealiseerd worden.

Daarnaast toetst het CPB niet wat het effect van het programma is op de lange termijn. Is het duurzaam of niet? Is er sprake van waardecreatie? Of leiden de maatregelen tot meer vervuiling en meer opwarming van de aarde?

Vooral bij populistische partijen, zoals BBB, gaat de communicatie over populaire maatregelen in het heden. Waarbij de ‘kosten’kant van Caroline – hoe financieren we dit? – én de waarde- of schadecreatie in de toekomst – hoe groot is de milieuschade voor onze (klein)kinderen? – niet aan bod komt.

Ik vind het heel ernstig dat sommige partijen onvolledige informatie geven over de consequenties van hun verkiezingsprogramma’s en hun programma niet laten doorrekenen. De kiezers hebben recht op de hele waarheid. Standaard zouden alle programma’s doorgerekend moeten worden, zodat de kiezer een goede vergelijking kan maken. De SCP zou indien nodig haar rekensystemen hiervoor moeten aanpassen. Verder zouden de programma’s op haalbaarheid en duurzaamheid getoetst moeten worden door het SCP of een andere onafhankelijke partij. Pas dan is de kwaliteit van de informatie op het niveau van welzijnsvoorwaarde 9.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Vertel kiezers de hele waarheid, en neem ze serieus!’. Plus zorg daarbij voor een doorreken- en toetsverplichting van de programma’s door de SCP, en wel op een verbeterde manier zodat aan de bezwaren van de huidige niet-deelnemende partijen tegemoet kan worden getreden.

De verantwoordelijke taak van de kiezers voor de toekomst van ons land en het welzijn van ons allen moet recht worden gedaan.

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Welzijnsvoorwaarde nummer 9 hoort, evenals nummer 10, bij het vijfde niveau (V).

Dit is het niveau dat alle andere niveaus I tot en met IV met elkaar verbindt. Het gaat over het niet-tastbare: over communicatie en verbinding, over energie en informatie. 

De 9e voorwaarde voor menselijk welzijn luidt als volgt: Communicatie en verbinding op basis van informatie van goede kwaliteit – transparant, relevant en betrouwbaar (juist, tijdig en volledig).

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #dienstbaarheid #dehelewaarheid #goedeinformatie #betrouwbaarheid #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #populisme #BBB #SCPdoorrekening #SCP #duurzaamheid #waardecreatie #schadecreatie #kortetermijndenken #kiezers #stemmen #brexit

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven