dc a ab d b cfa bb

Tip 17 voor onze nieuwe lijsttrekkers: Kijk integraal met de wet van drievoudig geluk!

Door nieuwe cultuur, dat wil zeggen door landbouw, ontstaat een grote buitenwereld met schaarste waarin Menselijke Regels van bezit zijn ontstaan. Mannen met bezit overheersen deze buitenwereld door georganiseerde vechtkracht, die door bezit wordt betaald. De buitenwereld is het mannelijke platform geworden voor macht, competitie en heldendaden dat de oermenselijke heldendomeinen van jacht, visserij en bescherming heeft vervangen.

Behalve het bieden van een bestaanszekerheid verleiden bezit en materie vrouwen van nature niet. Macht, bezit en status zijn niet liefdevol en creatief. Sterker nog, het etaleren van status en spierkracht beschouwt het vrouwelijke brein als inferieur chimpansee-achtig gedrag. Het is niet natuurlijk voor onze intelligente liefdevolle diersoort. Wij houden niet van grote materiële ongelijkheid en hebben een afkeer van leed en geweld dat door vechtkracht en machtsmisbruik veroorzaakt wordt.

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

Afgelopen maandagmiddag reed ik door een regenachtig polderlandschap over de A7 richting Hoorn, toen ik naar BNR luisterde. Het betrof de podcast Duurzaam van presentator Harm Edens. De gast was een bevlogen man die vertelde dat we bij de energietransitie meer waterstof nodig hebben, dan dat we in Nederland kunnen maken. Als we groene waterstof (geproduceerd zonder CO2-uitstoot) in het buitenland laten maken, is het belangrijk dat we dat op een manier doen waar ook dat buitenland beter van wordt.

Hij vertelde dat het handig is om via zonnepanelen in de Sahara groene waterstof te maken. Voor het maken van waterstof is ook water nodig. Deze is niet aanwezig in de woestijn. De meest energiezuinige manier is om het zoutwater via pijpleidingen vanuit de oceaan daarheen te brengen. Daar moet dan zoet water van worden gemaakt. Er is niet zoveel water voor deze waterstof nodig.

Met een grote pijp is er dan veel zoet water over. Deze kan dienen als drinkwater en irrigatiewater voor de omgeving van de zonnepanelen. Door het irrigatiewater kan in dat gebied meer voedsel worden geproduceerd, en ook natuur worden aangelegd. Het extra water zoet maken is tegen marginale meerkosten, omdat het toch al nodig is voor de productie van waterstof. Op deze manier hebben de bewoners daar water en voedsel. Zelfs het restproduct van het maken van zoet water is nuttig. Wat resteert is het zogeheten pekel (bruine). Hieruit kunnen schaarse grondstoffen worden gehaald, zoals lithium en rubidium, die voor de productie van batterijen kunnen worden gebruikt.

Dit is een voorbeeld van de wet van drievoudig geluk (triple win of oneindige win): 1. Alle partijen worden er beter, 2. De mensheid als geheel wordt er beter, en 3. De natuur wordt er beter, omdat er minder CO2 de lucht ingaat en er per saldo natuur bijkomt in de woestijn.

De gast in deze podcast was Ad van Wijk, hoogleraar Future Energie Systems van de TU Delft. Hij ging op 27 oktober met emeritaat. Daarbij kwam het nieuwe boek ‘Groene energie voor iedereen – hoe waterstof en groene energie onze groene toekomst dragen’ uit dat hij samen geschreven met Els van de Roest en Jos Boere van het KWR wateronderzoeksinstituut heeft geschreven. Met daarin dit prachtige ontwerp voor groene waterstofproductie.

Het citaat uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan het paternalistische machtssysteem, dat gebaseerd is op schaarste van grond, water, voedsel en grondstoffen. De meeste culturen in de wereld zijn hierop gebaseerd. Met als extremen het machtsdenken in termen van win-loose. De gedachte is als de een er beter van wordt, dan wordt de ander er slechter van.

Op zoek gaan naar creatieve oplossingen met oneindige bronnen zoals zon- en windenergie vraagt om een nieuwe manier van denken: het loslaten van het schaarste- en machtsdenken. Dan kom je met creatief en innovatief denken bij nieuwe systemen die voor iedereen duurzame verbeteringen geven. Dit is een integrale, duurzame, holistische aanpak, oftewel het volgen van de wet van het drievoudige geluk.

Ik vind het heel belangrijk dat de lijsttrekkers na de verkiezingen samenwerken en integrale holistische oplossingen vinden voor grote problemen die drievoudig geluk opleveren. Zoals de nieuwe energiesystemen uit het boek van Ad van Wijk, waarin duurzame energie als onderdeel van een geintegreerd systeem functioneert samen met materialen, voedsel en water. Dit is meer dan het vervangen van fossiele energie. Het hele energiesysteem moet anders worden ingericht. Ik voeg daaraan toe dat alle nieuwe (systeem)oplossingen getoetst moeten worden aan de wet van drievoudig geluk, zodat het op alle aspecten beter wordt.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Kijk integraal met de wet van drievoudig geluk en benader problemen systeemgericht, dus integraal en holistisch.’

Om de wet van drievoudig geluk te volgen is de Menselijkheidsindex een inzichtelijk hulpmiddel. De menselijkheidsindex is een holistisch model dat tien principes voor menselijk welzijn weergeeft. Het is gebaseerd op de natuur en onze menselijke evolutie. Het gaat over wat onze diersoort nodig heeft om gelukkig te kunnen overleven. 

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex, lezingen over dit onderwerp en meer.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #energietransitie #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #advanwijk #duurzaamheid #integraal #waterstof #drievoudiggeluk #triplewin #winwin #holistisch #systeemdenken #zonnepanelen #zoetwater #brine #woestijn #wetvandrievoudiggeluk

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven