Schermafbeelding om

Tip 19 voor onze nieuwe lijsttrekkers: Zaai geen angst, maar breng liefde (welzijnsvoorwaarde 10)

‘Overgang naar menselijke wereld

Optimisme, vertrouwen en geloof zijn de ankers bij deze overgang

 

Het optimisme dat het ons gaat lukken om samen te veranderen.

Het vertrouwen in onze zorgzame en creatieve capaciteiten.

Het geloof in onze liefdevolle kern.

 

Ons instinct is liefde.

De natuur is liefde.

Het leven is liefde.

Energie is liefde.

Alles is liefde.’

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

De allerlaatste tip! Woensdag gaan we stemmen en dan moeten de lijsttrekkers het zelf gaan doen. Ter lering en naslag blijven deze tips – gebaseerd op de wijsheid uit de natuur – online voor hen, en voor jou, beschikbaar op de diverse sociale media en op mijn website.

Ik ben op 16 juli begonnen met tip 1 ‘De basis is liefdevolle communicatie’. Deze had betrekking op welzijnsvoorwaarde 10 en hier eindig ik vandaag ook mee. Dit gaat over liefdevol met elkaar omgaan overal in Nederland (en ter wereld). In communicatie en in daden.

De cirkel is hiermee rond. Misschien helpt het jou bij het maken van jouw keuze, want woensdag mag je gebruik maken van jouw recht om degene (en diens partij) te kiezen waar jij het meeste vertrouwen in hebt en die jouw visie voor de toekomst het beste vertegenwoordigt. Dus nog een tip: gebruik jouw recht en ga stemmen!

Wat is de tip van vandaag, de 19e, en hoe kan dit de lijsttrekkers en jou helpen?

De tip van vandaag gaat over angst en liefde. Deze liggen dicht bij elkaar. Alles is in het leven is liefde. Het is de positieve levensenergie van alle levende wezens. Angst gaat over het gevoel om iets dat gerelateerd is aan liefde (het leven of de energie) mogelijk te verliezen. De huidige paternalistisch wereldorde wordt gekenmerkt door de angst om het (schaarse) bezit te verliezen. Daarom moeten we ons verdedigen, want wij zijn bang dat ons bezit ons wordt afgepakt. In onze cultuur staat bezit gelijk aan gezondheid en overleven. Aan liefde.

Niet-liefdevolle communicatie zoals vechten, dreigen en schelden (tip 1) is gebaseerd op angst, zoals Wilders tegen Kaag deed (heks). Vanuit de angst dat de ander iets van jou afneemt en jou niet liefdevol behandelt.

Sommige lijsttrekkers proberen angst te zaaien. Stem op mij/ons, want anders verlies je wat je had. Anderen dragen liefde uit: stem op mij/ons, want dan komt het goed met ons duurzame welzijn gebaseerd op onze drie natuurlijke kernwaarden: vrijheid (binnen de grenzen van niet de ander schaden), zorgzaamheid en gelijkwaardigheid.

Deze drie kernwaarden vertegenwoordigen liefde. Hoe zie je dit terug in de politiek?

Vrijheid (1) is een aantrekkelijk begrip en een aantal partijen benoemen dit als belangrijkste waarde. Daarbij staan ze bepaalde groepen alle vrijheid toe, ook als deze vrijheid anderen beschadigt. In het heden of in de toekomst. Dan wordt de vrijheid zo groot dat bijvoorbeeld de vervuilers vrij kunnen vervuilen en daarmee (de toekomst van) anderen beschadigen.

Een illustratief voorbeeld hiervan is het terugdraaien van een beoogde fossiele brandstofaccijnsverhoging. Het begrotingstekort dat hiermee ontstond werd gecompenseerd door greep uit een milieu-investeringsfonds. De prijs van op korte termijn meer kilometervrijheid van fossiele brandstofchauffeurs leidt in dit geval tot een dubbele milieuschade: 1. extra milieuschade door het minder afremmen van het gebruik van fossiele brandstoffen en 2. minder geld voor milieu-investeringen, omdat de subsidiepot hiervoor is gebruikt.

Ter informatie deze dubbele milieuschade is veroorzaakt door een voorstel van vrijheidspartij VVD en werd gesteund door de SP, ChristenUnie, DENK, vrijheidspartij PVV, CDA, JA21, BBB, SGP en de eenpitters Pieter Omtzigt en Liane den Haan. Hiermee draaiden de demissionaire regeringspartijen het CDA, ChristenUnie en de VVD de beoogde accijnsverhoging van het kabinet terug. Het geeft deze partijen vooral een korte termijn populistisch kiezersvoordeel. Het is voor ons allemaal en voor de generaties na ons een klimaatnadeel.

Zorgzaamheid (2), het voor elkaar zorgen als groep, bestaat al zo lang als de natuur bestaat. Zo zijn de planten zorgzaam voor de dieren als voedsel en zuurstof en is het afval van dieren zorgzaam voor het leven en de voortplanting van planten. De cyanobacteriën hebben bijvoorbeeld in 1,5 miljard jaar tijd het grootste bouwwerk op aarde gemaakt. Onze dampkring. Hoe dankbaar kunnen we daarvoor zijn!

Het is liefdevol om goed voor jezelf te zorgen én ook om goed voor anderen te zorgen. Zo help je elkaar. Want alleen samen overleven wij. Zorgzaamheid in de politiek betekent dus voorwaarden scheppen waarmee we goed voor onszelf, voor elkaar en voor de natuur kunnen zorgen.

Op het aspect gelijkwaardigheid (3) heeft WOMENINC. een overzicht gemaakt waarbij de programma’s van de 16 grootste partijen zijn vergeleken op gendergelijkheidsaspecten in het verkiezingsprogramma. Alleen GroenLinks&PvdA, D66 en Volt stellen in hun verkiezingsprogramma op alle aspecten maatregelen voor die de gendergelijkheid verbeteren. Zie de afbeelding bij dit bericht.

Het citaat uit VOOR ONZE DOCHTERS zegt dat ons instinct en onze energie liefde is. Als we ons daarop richten is een menselijke wereld de uitkomst. Het is een weg naar welzijn voor iedereen die gebaseerd is op de wijsheid uit onze 4-miljard jaar oude natuur.

Ik vind het heel belangrijk dat lijsttrekkers niet de focus leggen op angst en verlies. Belangrijk is vanuit liefde samen aan een nog mooiere toekomst te bouwen: menselijk en duurzaam.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Zaai geen angst, maar breng liefde en perspectief!’. Benut daarbij de wijsheid uit de natuur en focus op de 10 voorwaarden van menselijk welzijn én op de drie natuurlijke kernwaarden: vrijheid binnen de grenzen van het niet schade van de ander, zorgzaamheid en gelijkwaardigheid.

Wat belangrijk is voor ons welzijn en duurzaam (over)leven in een menselijke wereld wordt weergegeven in de Menselijkheidsindex. De menselijkheidsindex is een holistisch model dat tien principes voor menselijk welzijn weergeeft. Het is gebaseerd op de natuur en onze menselijke evolutie. Het gaat over wat onze diersoort nodig heeft om gelukkig te kunnen overleven. 

De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden in totaal dus tien voorwaarden. Nummer 10, hoort evenals 9, bij het vijfde niveau (V). Je zou dit vijfde niveau ook niveau O oftewel 0 kunnen noemen. Waarbij de 0 staat voor de basis en de O voor de verbinding. Het is het niveau dat alle andere niveaus I tot en met IV met elkaar verbindt. Het gaat over het niet-tastbare: over communicatie en verbinding, over energie en informatie. 

De tiende voorwaarde luidt als volgt: Communicatie en verbinding op een zorgzame, gelijkwaardige en liefdevolle wijze. 

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex, lezingen over dit onderwerp en meer.

#tipsvoordelijsttrekkers #menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk  #tweedekamer #lijsttrekkers #natuur #holistisch #vrijheid #gelijkwaardigheid #zorgzaamheid #liefde #angst #liefdevol #liefdevollecommunicatie #womeninc #stemgendergelijkheid

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven