MB index illustratie

Tip 2 voor onze nieuwe lijsttrekkers: goede informatie is essentieel (welzijnsvoorwaarde 9)

Vanuit een regenachtig Southampton aan de Engelse zuidkust volgt de tweede tip. Deze gaat over de 9e van de 10 welzijnsvoorwaarden van de Menselijkheidsindex*. Vorige week ging het over nummer 10: liefdevolle communicatie is de basis. Heel simpel, maar deze blijkt in de praktijk niet altijd te worden nageleefd. Niet in de maatschappij en ook niet in de politiek.

Naast liefdevolle communicatie moet de informatie in de communicatie ook kloppen. Want met informatie nemen we beslissingen. Soms zijn die van levensbelang. Laat me dit duidelijk maken met een voorbeeld uit het land waarin ik nu vakantie vier.

De mensen hier in Engeland, en ook in andere delen van het  Verenigd Koninkrijk zijn in 2016 misleid door de lobby voor de Brexit. Bij het raadgevend referendum in 2016 konden de Britse burgers aangeven of ze in de EU wilden blijven of niet. De lobby voor vertrek uit de EU beloofde de kiezers een besparing bij vertrek van 350 miljoen pond per week. Dit geld zou beter aan de zorg kunnen worden besteed. Onder andere op basis van deze informatie heeft 51,9% van de kiezers voor de Brexit gestemd. Was deze informatie goed?

De 350 miljoen besparing was een stukje van de relevante informatie voor de kiezers, want naast de directe netto-bijdrage aan de EU had het VK ook veel voordelen van de gemeenschappelijke markt en daarbij behorende regelgeving. De Britse burgers hadden dus maar een deel van de waarheid gehoord. Economen hebben uitgerekend dat in plaats van de 18,2 miljard pond besparing per jaar de Britse economie sinds 2020 (het jaar van het daadwerkelijke vertrek) 114 miljard euro schade per jaar lijdt aan het verlies van het EU-lidmaatschap. 

Goede informatie is relevant en betrouwbaar. Betrouwbaar betekent dat iets waar is. Maar het moet ook volledig zijn. Alle relevante aspecten moeten worden benoemd. Bij de Brexit-lobby werd één korte termijn voordeel benoemd. Maar niet de nadelen en de lange termijn effecten. Deze zijn ook relevant voor een goede besluitvorming. 

Daarom voor onze nieuwe lijsttrekkers: neem de burgers serieus en geef ze de hele waarheid. Niet alleen tijdens de regeerperiode,  maar ook tijdens de verkiezingen. Beloof alleen wat mogelijk is en als iets pijnlijk is èn nodig – zoals klimaatbeleid – wees daar dan duidelijk over. Burgers kunnen dit begrijpen en willen waardig worden behandeld, ook als ontvanger van informatie. 

Goede informatie als welzijnsvoorwaarde geldt niet alleen voor de politiek, maar voor alle serieuze communicatie. Over producten, over afspraken, over alles wat er toe doet.  

Verdraaien, misleiden en liegen zijn slecht voor ons welzijn net als het achterhouden van belangrijke feiten of consequenties.

Ontbrekende of foute informatie over producten kan leiden tot verkeerde besluiten over consumptie, waardoor de gezondheid, het milieu en/of klimaat verslechtert. Misinformatie, deep fakes en censuur staan goede keuzes voor het eigen welzijn in de weg.

Ik vind het heel ernstig dat mensen worden misleid met halve waarheden of misinformatie, ongeacht of dit afkomstig is van (populistische) politici, marketeers of social media. 

Kortom: welzijnsvoorwaarde 9 is van belang voor ieders levensgeluk.  Nummer 9 hoort net als nummer 10 bij het vijfde niveau van de Menselijkheidsindex*. Dit niveau gaat over de verbindingen tussen mensen onderling en tussen mensen en hun omgeving.  

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden in totaal dus tien voorwaarden. Nummer 10, hoort evenals 9, bij het vijfde niveau (V). Je zou dit vijfde niveau ook niveau O oftewel 0 kunnen noemen. Waarbij de 0 staat voor de basis en de O voor de verbinding. Het is het niveau dat alle andere niveaus I tot en met IV met elkaar verbindt. Het gaat over het niet-tastbare: over communicatie en verbinding, over energie en informatie. 

De negende voorwaarde luidt als volgt: 9. Communicatie en verbinding op basis van informatie van goede kwaliteit – transparant, relevant en betrouwbaar (juist, tijdig en volledig).

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven