tourte

Tip 9 voor onze nieuwe lijsttrekkers: strijd tegen klimaatverandering, ook voor het dagelijks brood van onze kinderen (natuurlijke kernwaarde 2)

Hiervoor is nodig dat de heersende mannelijke cultuur verandert in een menselijke cultuur, waar het mannelijke en vrouwelijke in balans zijn. De vrouwelijke waarden moeten hersteld worden, als prioriteit om te overleven. Dit betekent dat zorgzaamheid voor elkaar en de natuur opnieuw de basis wordt voor de menselijke overleving.

Uit VOOR ONZE DOCHTERS van Monika Bankert

Vanmiddag heb ik een nieuwe lijsttrekker in het echt gezien. Ik was in de Rode Hoed bij de Abel Herzberg lezing. Frans Timmermans, de bebaarde lijsttrekker van de combinatie PvdA-Groenlinks, stond achter de katheder. Daarover meer bij tip nummer 10. Frans Timmermans was de eurocommissaris voor klimaat. Over de gevolgen van klimaatverandering gaat deze tip.

Tip nummer 9 heeft, net als tip 8 en de komende tips betrekking op ons groepsleven, het derde niveau van de Menselijkheidsindex*. Hier zijn ook twee welzijnsvoorwaarden aan gekoppeld.

Voor een goed begrip van deze twee welzijnsprincipes moet ik eerst dé drie natuurlijke kernwaarden van het leven uitleggen. Vandaag is het de beurt aan natuurlijke kernwaarde 2 ‘Zorgzaamheid’.

De quote uit VOOR ONZE DOCHTERS refereert aan het begrip zorgzaamheid. Zorgzaamheid is de basis van ons groepsleven als mens. Hoe we mens zijn geworden, heb ik onderzocht in VOOR ONZE DOCHTERS.

Wat betekent zorgzaamheid in de natuur?

Zorgzaamheid betekent voor ieder levend wezen: het zorgen voor zichzelf. En voor een groot aantal soorten betekent het ook het zorgen voor jongen en het zorgen voor soortgenoten binnen een groep. Bijvoorbeeld door hen te beschermen en te voeden. Het kan ook tussen soorten. Bijvoorbeeld vogels die op de rug van koeien zitten om hun vlooien te vangen: een win-win. Of het zorgen in eco-systemen van planten en dieren, waarbij ze samenwerken voor elkaars overleving. Of de schimmels tussen de boomwortels die een rol spelen in de communicatie en zorgsysteem van bomen. De natuur stimuleert samenwerken en samenleven. Zonder zorgzaamheid is er geen leven.

Onze overheid is een grote coördinator van zorgzaamheid in ons land. Voor de organisatie van gezondheidszorg en bescherming, maar ook bijvoorbeeld voor de zekerheidsstelling van voedsel. Dat laatste is nu geen probleem, maar met de gevolgen van klimaatverandering kan dit zomaar opeens veranderen.

Oogsten mislukken of bepaalde land- en tuinbouw moet zich verplaatsen naar andere gebieden door klimaatverandering. Zo is dit jaar de meloenenoogst mislukt in Spanje door de extreme hagelbuien in mei. En zijn er grote zorgen voor toekomstige koffieteelt in de wereld.

Ik vind het heel ernstig dat nog niet iedereen in de politiek doorheeft hoe klimaatverandering nu al plaatsvindt, en hoe belangrijk het is daar snel iets aan te doen om het niet nog erger te maken. Voordat onze voedselvoorziening in gevaar komt en meer hongersnoden onze wereld teisteren.

Daarom deze boodschap aan onze nieuwe lijsttrekkers: ‘Strijd tegen klimaatverandering, ook voor het dagelijks brood van onze kinderen!

*De Menselijkheidsindex bestaat uit vijf niveaus met ieder twee voorwaarden, in totaal dus tien voorwaarden. Wij zijn een sociale diersoort en leven in groepen om te overleven. Beloningshormonen van vriendschappelijk- en liefdescontact, maar ook van samenwerking stimuleren ons groepsgedrag. Ons instinctmatige groepsleven is het derde niveau van de menselijkheidsindex. De natuurlijke kernwaarden spelen in ons groepsleven een grote rol.

De tweede natuurlijke kernwaarde is zorgzaamheid. Voor het zelf. Voor de omgeving, voor het nageslacht of voor de groep.

Meer informatie over de Menselijkheidsindex kun je vinden op mijn website monikabankert.com, waaronder een gratis ebook over de Menselijkheidsindex en ook informatie voor lezingen over dit onderwerp.

#menselijkheidsindex #tienwelzijnsvoorwaarden #detienvoorwaardenvoormenselijkwelzijn #welzijn #geluk #verantwoordelijkheid #vrijheid #zorgzaamheid #gelijkwaardigheid #franstimmermans #pvdagroenlinks #toekomstigegeneraties #tweedekamer #lijsttrekkers #verkiezingen #zorgzaamheid #klimaatverandering #voedselvoorziening #natuurlijkekernwaarden #kernwaarden #natuur #onzetoekomst

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven