DBECE B CEBA C CE FDDF F

Wat hebben de Feminist March en natuurlijk feminisme met elkaar te maken?

Het zijn beide nieuwe begrippen, die gaan over bestaande fenomenen en eenzelfde doel dienen. Maar wat zijn het precies?

 

De Feminist March

Volgens de organisatie lopen we vandaag op 5 maart 2023 de eerste Feminist March in Amsterdam. De eerste? Liepen we niet vanaf 2017 – het jaar dat Trump begon als president – ieder jaar vanaf de Dam naar het Museumplein?

Het blijkt dat de naamgeving veranderd is van Women’s March naar Feminist March om al diegenen te steunen die last hebben van gendernormen en van het patriarchaat. Daar vallen naast vrouwen ook non-binaire mensen onder, en iedereen die op een of andere manier wordt gediscrimineerd. De Feminist March wordt in haar protest tegen het patriarchaat dus nog inclusiever. Het is nu een intersectionele protestmars geworden.

Intersectionaliteit valt onder het feminisme en kan het beste omschreven worden als:

Intersectionaliteit is een sociologisch denkkader dat licht werpt op de unieke vormen van meervoudige discriminatie die een persoon kan ervaren op grond van diens sociale identiteit. Je maatschappelijke positie wordt namelijk bepaald door verschillende betekenisgevers, zoals gender, maar ook nationaliteit, ras/etniciteit, klasse, religie, leeftijd, seksualiteit, legale status, enzovoort. Al deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar, waardoor unieke ervaringen van discriminatie of privilege ontstaan.*

Vanuit intersectionele bril zijn ‘De zeven vinkjes’ van Joris Luyendijk’ een goed voorbeeld van privilege.

 

Natuurlijk feminisme

Dit begint bij het begrip feminisme.

Feminisme is ooit gestart als strijd tegen seksistische onderdrukking. Het omvat nu vele stromingen. RoSa**, het Vlaams kenniscentrum over gendergerelateerde kwesties en feminisme, onderscheidt er 11. Deze stromingen zijn in meerdere historische golven ontstaan. Hoewel afbakening lastig is, lijkt het erop dat we nu in de vierde golf zitten. Een van de kenmerken van deze vierde golf is dat door social media al ‘het persoonlijke politiek’ geworden. 

De gemene deler van alle feministische maatschappelijke en politieke stromingen aldus Rosa is de kritische analyse van ongelijke genderverhoudingen en het nastreven van gendergelijk(waardig)heid.

En dan natuurlijk feminisme?

Dit is het feminisme dat uit mijn onderzoek*** naar de menselijke evolutie naar voren komt als basis voor de meest gelukkige menselijke samenlevingsvorm. Deze is gebaseerd op de natuur. Moeder natuur. Vandaar natuurlijk feminisme

Tijdens mijn zoektocht door onze evolutie kwam ik erachter dat leiderschap bij dieren van nature dienend én vrouwelijk is. 

Vrouwelijk leiderschap komt bij alle diersoorten voor. Ook al zijn soms mannelijke dieren door hun wapens zoals spierkracht, hoorns of tanden dominant, en verkrijgen zij met onderdrukkingsgedrag seks of voedsel. Zelfs bij die diersoorten ligt het feitelijk leiderschap bij de vrouwelijke dieren. Zij beslissen waar ze gaan verblijven, waar ze gaan eten en hoe ze beschermd willen worden. 

Vrouwelijke dieren kiezen – als ze niet onderdrukt worden – met welke mannelijke dieren ze zich willen voortplanten. Met hun seksuele leiderschap bepalen zij de evolutie van hun soort. Of zoals antropoloog Irvin Devore het stelde: ‘Mannen zijn in feite een fokexperiment dat bestuurd wordt door vrouwen’.

Daarnaast komt uit mijn onderzoek, zoals te lezen in mijn boek ‘Voor onze dochters’, naar voren dat de biologie van de vrouw meer dan dat van de man is toegerust voor dienend leiderschap, samenwerking en zorgzaamheid.**** 

Leiderschap van groepen is dus van nature vrouwelijk van aard. 

Dit betekent dat het pure mannelijke leiderschap waarin de focus ligt op competitie en prestaties, niet natuurlijk of geschikt is voor groepen. Dergelijk mannelijk op macht, ego en eigenbelang gericht leiderschap zien we bij onze diersoort in vele landen en organisaties. Een ander woord voor dit soort leiderschap is het patriarchaat. Het leidt tot overheersing en onderdrukking in de vorm van oorlogen, dictatuur, grote ongelijkheid, vernietiging van de natuur en bedreigt ons voortbestaan op aarde. 

Natuurlijk feminisme pleit dan ook voor meer vrouwelijk leiderschap als oplossing voor alle wereldproblemen. 

Waarom dan een nieuwe feministische stroming?

Het viel mij op dat dat de uitkomsten van mijn onderzoek niet volledig pasten in de bestaande feministische stromingen en daarom leek het beter mijn conclusies en visie een eigen term te geven om duidelijkheid te scheppen over wat dit soort feminisme behelst.

De term ‘natuurlijk feminisme’ is de beste omschrijving voor de herwaardering van het vrouwelijke als basis van natuurlijk leven. De wijsheid van het lichaam en de natuur zijn de basis van het natuurlijk feminisme. Lichaam en geest zijn één in deze optiek.

Natuurlijk feminisme heeft vele overeenkomsten met de andere feministische stromingen. Het strijdt ook tegen onderdrukking en komt ook op voor ieders natuurlijke uniekheid en gelijkwaardigheid zowel in wezen en gender en als in het lichaam.

Het verschil zit in het accepteren en belichten van de kracht van onze vrouwelijke kant als leidend en het mannelijke als ondersteunend en dienend. Het mannelijke is in deze visie de helpende held van het vrouwelijke dienende leiderschap. 

Natuurlijk feminisme gaat uit van onze biologie. Dit betekent dat het belangrijk is om te luisteren naar de waarheid van ons eigen lichaam, ongeacht welke m/v/i-mix dat ook is. Als je in lijn met jouw natuurlijke zelf leeft, kun je je meest vervullende leven leiden. Fundamenteel daarin is dat wij allen (m/v/i), onze vrouwelijke kant – na duizenden jaren onderdrukking door het mannelijke – weer in het licht te zetten. 

Het herstel van de natuurlijke balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke met het erkennen van vrouwelijk leiderschap en ieders vrouwelijke kant is noodzakelijk voor het bereiken van een duurzame en vreedzame toekomst voor onszelf en de rest van de natuur. Dat is waar natuurlijk feminisme naar streeft. Een menselijke wereld voor iedereen.

En komt allen naar de Dam in Amsterdam op zondag 5 maart. Vandaag dus. De mars start om 13.00 uur. Voor een menselijke wereld voor iedereen.

Definitie zoals opgenomen op de website van RoSa.

** Voor meer informatie over de stromingen en golven in het feminisme verwijs ik naar de website van Rosa: Rosa website over feminisme. Rosa is vergelijkbaar met het Nederlandse kennisinstituut Atria.

*** Het onderzoek richt zich op de oorsprong van mannelijk onderdrukkingsgedrag in onze evolutie. Hierover heb ik het boek ‘Voor onze dochters’ geschreven.

**** Uit andere onderzoeken weten we dat vrouwen als bestuurders en beleggers gemiddeld beter presteren dan mannen. En ook dat personeel gelukkiger is met vrouwelijke managers. Mannelijke managers geven zichzelf echter een hogere score dan vrouwelijke managers. Hier speelt waarschijnlijk de zelfoverschattende invloed van het hormoon testosteron een rol.

#feministmarch #natuurlijkfeminisme #natuurlijkvrouwelijkleiderschap#mensheid #toekomst

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Monika?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens mijn privacyverklaring.

Winkelwagen
Scroll naar boven